zondag 17 april 2011

palmpasen

Vandaag is het palmpasen en daar hoort een palmpasenstok bij, die heb ik vroeger ook wel eens gemaakt, nou ja eigenlijk mijn zusjes, ik mocht hem vasthouden.
Deze stok bestaat uit twee stokken in de vorm van een kruis, en wordt met palmpasen gemaakt. Er zijn bepaalde vaste attributen bij, die elk een eigen betekenis hebben:
- het palmtakje staat symbool voor de intocht in Jeruzalem (palmzondag)
- het brood van het haantje staat symbool voor het breken en verdelen door Jezus van
het brood bij het laatste avondmaal (Witte Donderdag)
- de haan staat symbool voor de haan die drie keer kraaide nadat Petrus drie keer had
gezegd dat hij Jezus niet kende (Goede Vrijdag)
- het kruis staat symbool voor het kruis waarop Jezus stierf (Goede Vrijdag)
- de eieren zijn een teken van nieuw leven (Paaszondag).

palm palm pasen
hei koerei
over enen zondag
krijgen wij een ei

één ei is geen ei
twee ei is een half ei
drie ei is een paaseiPalmzondag, ook wel Palmpasen genoemd, is de laatste zondag van de vastenperiode (de zondag vóór Pasen), vanouds de tweede zondag van de Passietijd, maar vooral belangrijk als eerste dag van de Goede Week. Op Palmzondag wordt de blijde intocht van Jezus Christus in Jeruzalem gevierd.

In de Rooms-katholieke Kerk wordt Palmzondag vanouds gevierd met de zegening van palmtakken, in noordelijker streken vanwege het klimaat bijna altijd vervangen door buxustakjes. Na de zegening volgt dan een processie met traditionele gezangen die herinneren aan het volk dat "Hosanna" riep en Jezus met gejuich in Jeruzalem binnenhaalde. Deze muziek heeft, zoals de hele dag, een wat verdrietige ondertoon, vooruitlopend op Goede Vrijdag, de dag waarop Jezus door datzelfde volk verstoten werd. Dezelfden die "Hosanna" riepen op Zondag, zouden "kruisig Hem" roepen op Vrijdag.

In de Orthodoxe Kerk wordt Palmzondag, Intocht van de Heer in Jeruzalem genoemd. Het is een van de Twaalf Hoogfeesten van het liturgisch jaar, en het begin van de Goede week. De dag er voor is Lazaruszaterdag en herdenkt de opstanding van Lazarus uit de dood. In tegenstelling tot het Westen, behoort Palmzondag niet tot de Grote Vasten, deze eindigt op de vrijdag er voor. Lazaruszaterdag, Palmzondag en de Goede Week worden als een aparte vastenperiode beschouwd.

Op deze zondag leggen in de protestantse kerken veel mensen openbare belijdenis van het geloof af. In sommige kerken gebeurt dit op de Tweede Paasdag of met Pinksteren. Vaak versieren kinderen een mooie palmpasentak en dragen die na afloop van de kindernevendienst mee terug in de kerk.

Spaans-latijnse wereld: deze dag beginnen de processies van de Semana Santa, waarin het lijden van Christus wordt uitgebeeld.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten